Prezentare

Centrul de Excelență și de Orientare în Carieră Partium

În misiunea Universității Creștine Partium managementul talentelor și orientarea în carieră ocupă un loc important; structura internă prin care se realizează această misiune, este Centrul de Excelență și de Orientare în Carieră Partium.

Managementul talentelor se axează pe sprijinirea colegiilor de excelență, mentoratul studenților, încurajarea activităților științifice ale studenților, organizarea cercurilor științifice studențești, organizarea anuală a Conferinței Științifice ale Studenților Partium, precum și sprijinirea participării studenților la evenimente științifice organizate de universități partenere din țară și din străinătate.

Prin serviciile de consilierea în carieră (care se desfășoară cu ajutorul specialiștilor, cum ar fi psihologi, consilieri în orientare în carieră) sprijinim studenții să-și planifice din timp cariera lor profesională. Această activitate include: extinderea rețelei parteneriale ale universității cu diferiți actori – instituții, sfera privată și ONG-uri –  din Partium, orientare și consiliere în practică profesională de la intrarea în universitate până la absolvire.  Urmărirea inserției absolvenților noștri pe piața muncii este asigurată de cercetări periodice efectuate de Centru. Programului Alumni are rolul de a menține comunicarea cu foștii noștri studenți și de a clădi o comunitate adevărată de Partium.

Misiune

Sprijinirea activităților extra-curriculare ale studenților – activități științifice și profesionale – prin care dorim să contribuim la realizarea misiunii Universității Creștine Partium, și anume formarea elitei profesionale și intelectuale ale regiunii prin studenți culți, sensibili din punct de vedere social și exigenți în ceea ce privește munca profesională; oameni care au succes pe piața muncii și devin factori importanți, promotori ai comunităților locale.

Activități și servicii

  • Organizarea de sesiuni și workshop-uri pentru studenți
  • Dezvoltarea programelor de mentorat 
  • Sprijinirea cercurilor științifice studențești
  • Extinderea rețelei de parteneriat al Universității Creștine Partium
  • Îmbunătățirea și managementul sistemului de urmărirea absolvenților pe piața muncii
  • Programul Alumni al universității; organizarea evenimentelor Alumni
  • Managementul relațiilor parteneriale ale Universității și sprijinirea activității de practică profesională ale studenților
  • Trening-uri, workshopuri și sesiuni de formare în consiliere în carieră
  • Dezvoltare personală, asigurarea testelor de auto-cunoaștere și evaluarea competențelor
  • Managementul carierei, interviuri de planificare a carierei, conceperea planurilor și portofoliilor profesionale